August 10, 2020
PRESS RELEASE

Tlačová správa: Slovensko výrazne obmedzilo bratislavských vedcov v čerpaní eurofondov určených na výskum COVID-19

Bratislavské vedecké tímy sa nedostanú k financiám na výskum COVID-19 v rovnakej miere, ako vedci z ostatných častí Slovenska. Ministerstvo školstva SR síce na tento účel presunulo eurofondy, avšak z 80 mil. eur v dvoch výzvach na financovanie výskumu COVID-19 môžu výskumné tímy z Bratislavy a okolia získať iba výrazne obmedzené financovanie. Európska komisia pritom v rámci boja proti pandémii umožnila peniaze presúvať medzi rôznymi kategóriami regiónov. Túto COVID-19 výnimku na presun peňazí aj pre bratislavský región už využilo Ministerstvo hospodárstva SR. 

Slovensko si tak samé odstrihlo špičkové vedecké pracoviská od financovania výskumno-vývojových projektov zameraných na aktuálnu pandémiu COVID-19. O možnosť získať primerané financovanie na projekty z oblasti výskumu COVID-19 v BSK prídu nielen súkromné spoločnosti ako je MultiplexDX, ale aj verejné výskumné pracoviská ako je Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV), Lekárska fakulta Univerzity Komenského, či Slovenská technická univerzita a ďalšie. Nastavenie výzvy totiž umožňuje bratislavským vedcom čerpať peniaze za rovnakých podmienok, ako vedeckým tímom z iných regiónov, iba ak presunú svoje aktivity preč z Bratislavy. Ak tak neurobia, ich jediná možnosť je začleniť sa do konzorcia mimobratislavských partnerov a z projektu čerpať maximálne 15 % s obmedzením na bežné výdavky. 

Problém s využitím eurofondov, respektíve výškou a typom príspevku EÚ na financovanie vedy v Bratislave, ktorá patrí z pohľadu kategorizácie regiónov v rámci eurofondov medzi tie bohatšie a podlieha istým obmedzeniam, nie je nový. „Už v minulosti vedecká komunita tlačila na vlády, aby s Bruselom vyrokovali iné podmienky pre vedu v Bratislave. Bratislava ako hlavné mesto s viacerými univerzitami a Slovenskou akadémiou vied je prirodzeným centrom akademického, ale aj firemného výskumu nielen v oblasti biomedicíny, ale aj informačných technológií, či strojárstva. Problém s adekvátnym financovaním výskumu však majú bratislavskí vedci rovnako ako vedci v Prešove, či Žiline,“ upozorňuje CEO MultiplexDX Pavol Čekan.  

Aktuálne však možnosť podporiť výskum zameraný na COVID-19 v Bratislave zahodilo samotné Ministerstvo školstva SR. V čase koronakrízy totiž Brusel uvoľnil vládam jednotlivých štátov ruky, a umožnil presunúť peniaze aj pre regióny, ktoré sú z pohľadu pravidiel EÚ bohatšie. K tým patrí aj Bratislava. Napríklad Slovenská technická univerzita vyvíja v rámci boja s koronavírusom prototyp pľúcneho ventilátora. „Biomedicínske centrum SAV, ktorého súčasťou je Virologický ústav, ako jediné výskumné pracovisko tohto typu na Slovensku, vyvíja virologické diagnostické testy na zlepšenie kontroly nad šírením nákazy a sledovane imunitných odpovedí na infekciu. Náš tím zase pracuje na zlepšovaní testu na COVID-19, ale aj na vývoji testu, ktorý spoľahlivo dokáže odlíšiť bežnú chrípku od COVID-19. Tento diagnostický problém nás s prichádzajúcou sezónou bežnej chrípky neodvrátiteľné čaká,“ upozorňuje P. Čekan. 

Prof. Silvia Pastoreková, riaditeľka Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied upozorňuje najmä na skutočnosť, že pri súčasnom nastavení nebude pre tímy v Bratislave a okolí možné v rámci projektov nakúpiť výskumné zariadenia a prístroje, ktoré by boli využiteľné nielen počas druhej vlny pandémie, ale celkovo na zlepšenie našej pripravenosti na ďalšie vírusové nákazy. „Navyše, Biomedicínske centrum SAV je prostredníctvom tímu svojho popredného virológa Borisa Klempu zapojené do rozsiahlej medzinárodnej spolupráce. Je napríklad aj súčasťou Európskeho vírusového archívu s globálnym dosahom, ktorý je podporovaný Európskou úniou v rámci programu Horizont 2020,“ vysvetľuje S. Pastoreková. Napriek tomu sa však BMC SAV nebude môcť plnohodnotne uchádzať o projekty výzvy zameranej na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii COVID-19.

Podľa P. Čekana môže takéto obmedzenie bratislavských vedcov z projektových peňazí na COVID-19 výrazne ohroziť aj celkové čerpanie tejto pomoci na Slovensku. Ministerstvo, ktoré vyhlásilo spomínané dve výzvy 5. augusta, stanovilo hraničný termín na prekladanie projektov do 30. septembra. Samotná dĺžka výzvy nie je problém, pretože na aktuálnu situáciu okolo koronavírusu je potrebné reagovať rýchlo. „Avšak ak z možnosti žiadať o prostriedky z 80 mil. eur prakticky vylúčite toľko výskumných tímov, koľko ich je v Bratislave a okolí, môže nastať problém. Týmto tímom budú chýbať prostriedky na projekty zamerané na zníženie pandemického rizika, ktoré je bezpochyby najvyššie v hlavnom meste vďaka jeho prepojeniu s okolitými krajinami. Riziko je vyššie aj v dôsledku mobility obyvateľstva tohto regiónu,  vrátane študentov a pracujúcich prichádzajúcich do Bratislavy z iných regiónov. Zároveň hrozí, že v záujme vyčerpania budú akceptované aj menej prínosné projekty,“ dodáva P. Čekan. 

To, že Ministerstvo školstva SR možnosť vyčleniť peniaze za porovnateľných podmienok priamo pre vedcov v Bratislave a okolí malo, potvrdzuje aj fakt, že Ministerstvo hospodárstva SR takto presunulo peniaze z balíčka na boj s COVID-19 v tom istom operačnom programe pre subjekty v Bratislavskom samosprávnom kraji. To jasne ukazuje, že pri financovaní vedy v Bratislave a okolí nie je problémom Brusel. „Verím, že vláda bude hľadať spôsob ako vyriešiť otázku financovania projektov nielen v kontexte výziev na boj s COVID-19, ale vo všeobecnosti. Roky už o riešení tejto diskriminácie vedci v Bratislave počúvajú, ale realita potom vyzerá tak, ako v prípade aktuálnych COVID-19 výziev,“ dodáva P. Čekan. 


Kontakt pre médiá: 

Peter Marčan
ReputationN  (PR zástupca MultiplexDX)

marcan@reputationn.sk 

About MultiplexDX

MultiplexDX is one of the most innovative biotech corporations, created to bring its revolutionary technologies to the market of personalized molecular diagnostics. The company has representation in both U.S. and European markets. The collaborators of MultiplexDX are from the world’s most prestigious scientific organizations including the National Cancer Institute, Rockefeller University, Albert Einstein University, Vanderbilt University, Cornell University, Queens University (Canada), Hebrew University of Jerusalem (Israel), and the Max Delbrück Center for Molecular Medicine (Germany).

MultiplexDX IP-based and innovative platform merges histopathology methods, biomarker quantification, visualization and gene expression with a single-cell resolution by combining MDX proprietary visual and sequencing technologies into one diagnostic test. This cross-validation approach eliminates diagnostic errors and creates 100% precise cancer profiling for each patient which allows clinicians to suggest specific, personalized cancer treatment.

Find out more about MultiplexDX on Corporate website, Facebook, LinkedIn, Twitter

Other latest

MultiplexDX News