October 10, 2020
PRESS RELEASE

MultiplexDX daroval Slovenskej republike 100-tisíc testov na COVID-19

CEO MultiplexDX, Pavol Čekan a premiér SR, Igor Matovič

MultiplexDX daroval v piatok 9. októbra Slovenskej republike, zastúpenej premiérom SR Igorom Matovičom, 100-tisíc kusov RT-qPCR diagnostických testov na ochorenie COVID-19. Spoločnosť sa rozhodla týmto spôsobom pomôcť stovkám ľudí v prvej línii pri zvládnutí aktuálne nepriaznivo sa vyvíjajúcu epidemickú situáciu. Testy by sa už v najbližších dňoch mali začať distribuovať do laboratórií zabezpečujúcich vyhodnocovanie vzoriek pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19.

Hoci primárnou oblasťou výskumu MultiplexDX je diagnostika onkologických ochorení, spustenie vývoja v oblasti diagnosticky ochorenia COVID-19 bolo pre celý tím absolútnou prioritou už na jar, kedy sa koronavírus začal v Európe masívnejšie šíriť.

„Veríme, že presnými diagnostickými testami vDetect COVID-19 RT-qPCR pomôžeme laboratóriám, a všetkým v prvej línii, zvrátiť aktuálne nepriaznivý epidemický vývoj,“

dodáva zakladateľ MultiplexDX Pavol Čekan.

V súčasnosti vedecký tím MultiplexDX pracuje na nových viacerých nových líniách testov, a napríklad aj vylepšeniach manipulácie s testami. Okrem iných pracuje aj na validácii testov na rozlíšenie sezónnych chrípkových ochorení a COVID-19. Zároveň zavádza nový postup výroby, ktorý umožní prevoz testov aj pri izbovej teplote, čo výrazne zjednoduší logistiku dodávky, uskladnenia testov v laboratóriách, ale aj ich samotné používanie.

Spoločnosť MultiplexDX darovala Slovenskej republike prvých 100-tisíc testov na ochorenie COVID-19 ešte v máji, a to vďaka finančnej podpore ich vývoja a výroby vo výške takmer 300 tisíc EUR od spoločnosti ESET. V septembri darovala Biomedicínskemu centru Slovenskej akadémie vied, ktoré sa na vývoji testu spolupodieľalo a zároveň zabezpečuje testovanie vzoriek z terénnu, ďalších 4-tisíc kusov testu.

„Testovanie, a dohľadávanie ľudí nakazených koronavírusom, je kľúčový faktor pre spomalenie šírenia ochorenia, a to nielen na Slovensku,“

vysvetľuje P. Čekan.

About MultiplexDX

MultiplexDX is one of the most innovative biotech corporations, created to bring its revolutionary technologies to the market of personalized molecular diagnostics. The company has representation in both U.S. and European markets. The collaborators of MultiplexDX are from the world’s most prestigious scientific organizations including the National Cancer Institute, Rockefeller University, Albert Einstein University, Vanderbilt University, Cornell University, Queens University (Canada), Hebrew University of Jerusalem (Israel), and the Max Delbrück Center for Molecular Medicine (Germany).

MultiplexDX IP-based and innovative platform merges histopathology methods, biomarker quantification, visualization and gene expression with a single-cell resolution by combining MDX proprietary visual and sequencing technologies into one diagnostic test. This cross-validation approach eliminates diagnostic errors and creates 100% precise cancer profiling for each patient which allows clinicians to suggest specific, personalized cancer treatment.

Find out more about MultiplexDX on Corporate website, Facebook, LinkedIn, Twitter

Other latest

MultiplexDX News