January 8, 2021
PRESS RELEASE

MultiplexDX oznámil úspešné dokončenie vývoja testu na britskú mutáciu SARS-CoV-2

Podľa dostupných informácií ide o vôbec prvý test na svete, ktorý dokáže identifikovať nielen samotný SARS-CoV-2, ale aj jeho britskú mutáciu cez pozitívny signál v RT-PCR analýze. Na Slovensku sa potvrdil výskyt „britskej“ mutácie po Michalovciach už aj v Nitre. Nový test tak môže pomôcť lepšie nastaviť opatrenia zamedzujúce šíreniu tejto agresívnejšej mutácie koronavírusu.

Tím MultiplexDX spustil vývoj nového testu ešte koncom minulého roka, prakticky hneď po jeho objavení vedcami na Slovensku. Hoci ide o jeho prvý variant testu, aj ten už pri prvotnej validácii dosiahol 90% citlivosť.

„Samozrejme, keďže britská mutácia je výrazne agresívnejšia, a teda aj nebezpečnejšia pre zvládnutie pandémie, pokračujeme v zlepšovaní jeho parametrov, najmä citlivosti. Určite prídeme ešte s lepším variantom testu do niekoľko dní,“

dodáva Pavol Čekan, zakladateľ a CEO MultiplexDX.

MutliplexDX počíta, že výrobu testu spustí už budúci týždeň. Na vývoji testu spolupracoval tím vedcov v MutliplexDX opäť aj s tímom Borisa Klempu z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV). Ten okrem validácie testov zabezpečoval aj izoláciu britskej mutácie zo vzoriek nakazených pacientov z Michaloviec a spoločne s Prof. Jozefom Nosekom z Prírodovedeckej fakulty UK a doc. Tomášom Vinařom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK odsekvenovali pacientske vzorky, z ktorých bola táto mutácia vôbec prvýkrát na území Slovenska zaznamenaná.

„Výsledok tejto spolupráce, ktorým je podľa dostupných údajov vôbec celosvetovo prvý test schopný presne detegovať britskú mutáciu cez pozitívny signál v RT-PCR analýze, ukazuje, že na Slovensku máme kvalitný výskum a vývoj v oblasti biomedicíny,“

dodáva P. Čekan.

Pre MutliplexDX, ktorý sa zameriava najmä na vývoj onkologickej diagnostiky, to predstavuje ďalší míľnik vo výskumno-vývojových aktivitách zameraných na boj s pandémiou SARS-CoV-2. Minulý rok vyvinul vedecký tím 6 variantov RT-PCR testov na detekciu koronavírusu vrátane testu rozlišujúceho SARS-CoV-2 od chrípky kmeňu Influenza A a Influenza B. V súčasnosti sa dokončuje validácia LAMP testov využívajúcich na detekciu vírusu sliny.

Kontakt pre médiá:

Peter Marčan
ReputationN
(PR zástupca MultiplexDX)

marcan@reputationn.sk
+ 421 910 984 243

About MultiplexDX

MultiplexDX is one of the most innovative biotech corporations, created to bring its revolutionary technologies to the market of personalized molecular diagnostics. The company has representation in both U.S. and European markets. The collaborators of MultiplexDX are from the world’s most prestigious scientific organizations including the National Cancer Institute, Rockefeller University, Albert Einstein University, Vanderbilt University, Cornell University, Queens University (Canada), Hebrew University of Jerusalem (Israel), and the Max Delbrück Center for Molecular Medicine (Germany).

MultiplexDX IP-based and innovative platform merges histopathology methods, biomarker quantification, visualization and gene expression with a single-cell resolution by combining MDX proprietary visual and sequencing technologies into one diagnostic test. This cross-validation approach eliminates diagnostic errors and creates 100% precise cancer profiling for each patient which allows clinicians to suggest specific, personalized cancer treatment.

Find out more about MultiplexDX on Corporate website, Facebook, LinkedIn, Twitter

Other latest

MultiplexDX News