June 1, 2020
PRESS RELEASE

Spoločnosť MultiplexDX sa nesmierne teší zo spolupráce s CEWE

Spoločnosť CEWE si plne uvedomuje vážnosť situácie, v ktorej sa Slovensko a celý svet nachádza. Z každej fotografie, či už ide o fotky vyrobené v laboratóriách CEWE alebo vytlačené na CEWE fotostaniciach, daruje 1 cent na vývoj testov realizovaných firmou MultiplexDX. Vážime si proaktívny prístup CEWE a ich ochotu pomôcť.


Kvôli pandémii spôsobenej SARS-CoV-2 sa firma MultiplexDX v tomto roku zamerala na vývoj a výrobu slovenského diagnostického RT-PCR testu na COVID-19 spolu s ďalšími partnermi. Dnes je tento test certifikovaný a používaný v štátnych diagnostických laboratóriách.

 

Tím vedcov z MultiplexDX bude pokračovaťv ďalšom vývoji, validácii a výrobe diagnostických testov pre infekčné ochorenia spôsobené vírusmi, ale aj pre onkologické ochorenie ako je rakovina prsníka, neurodegeneratívne rakovinové ochorenia, rakovina kože a podobne. 

 

AK máte záujem podporiť túto iniciatívu, nakupujte fotografie na CEWE

About MultiplexDX

MultiplexDX is one of the most innovative biotech corporations, created to bring its revolutionary technologies to the market of personalized molecular diagnostics. The company has representation in both U.S. and European markets. The collaborators of MultiplexDX are from the world’s most prestigious scientific organizations including the National Cancer Institute, Rockefeller University, Albert Einstein University, Vanderbilt University, Cornell University, Queens University (Canada), Hebrew University of Jerusalem (Israel), and the Max Delbrück Center for Molecular Medicine (Germany).

MultiplexDX IP-based and innovative platform merges histopathology methods, biomarker quantification, visualization and gene expression with a single-cell resolution by combining MDX proprietary visual and sequencing technologies into one diagnostic test. This cross-validation approach eliminates diagnostic errors and creates 100% precise cancer profiling for each patient which allows clinicians to suggest specific, personalized cancer treatment.

Find out more about MultiplexDX on Corporate website, Facebook, LinkedIn, Twitter

Other latest

MultiplexDX News